Adrese institucija

Univerzitetski klinički centar Banja Luka
Klinika za neurologiju
Dvanaest beba bb
78000 Banja Luka
e-mail: neurologija@blic.net

Univerzitetska bolnica Foča
Klinika za neurologiju
Studentska bb
58000 Foča
e-mail: bolnicaf@bolnicafoca.com

Opšta bolnica Kasindo Istočno Sarajevo
Odjeljenje za neurologiju
Kasindolskog bataljona broj 113
57000 Sarajevo
e-mail: bolnica_kasindo@paleol.net

Dom zdravlja Banja Luka
Sime Matavulja bb
78000 Banja Luka
e-mail: domzdravlja-bl@teol.net

Opšta bolnica Prijedor
Odjeljenje za neurologiju
Milana Vrhovca broj 1
52000 Prijedor
e-mail: bolnica@prijedor.com

Opšta bolnica Gradiška
Odjeljenje za neurologiju i psihijatriju
Odsjek za neurologiju
Mladena Stojanovića broj 20
51000 Gradiška
e-mail: bolnica@gmail.com

Opšta bolnica „Sveti Apostol Luka“ Doboj
Odjeljenje službe za neurologiju
Pop Ljubina bb
53000 Doboj
e-mail: bolnicadoboj@teol.net

Opšta bolnica „Sveti vračevi“ Bijeljina
Odjeljenje za neurologiju
Srpske vojske broj 53
55000 Bijeljina
e-mail: uprava@bolnicabijeljina.com

Opšta bolnica Trebinje
Odjeljenje za neurologiju
Doktora Levija broj 2
59000 Trebinje
e-mail: tb-hospit@teol.net

Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klinika za neurologiju
Trnovac bb
75000 Tuzla
e-mail: info@ukctuzla.ba

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Neurološka klinika
Bolnička 25
71000 Sarajevo
e-mail: info@kcus.ba

Kantonalna bolnica Zenica
Služba za neurologiju
Crkvice 67
72000 Zenica
e-mail: dr-kovacrahman@kbze.ba

Kantonalna bolnica Travnik
Služba neurologije i psihijatrije
Kali Bunar bb
72270 Travnik
e-mail: bolnica_tr@bih.net.ba

Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Klinika za neurologiju
Kralja Tvrtka bb
88000 Mostar
e-mail: ravnateljstvo@kb-mostar.org

Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“  Bihać
Neuropsihijatrija
Ul. Darivalaca krvi 67
77000 Bihać
e-mail: kbbihac@gmail.com