48. Sekcija neurologa, Banja Luka, decembar 2018.

Stručni sastanak Udruženja na Jahorini, mart 2012.

Svjetski dan borbe protiv moždanog udara, Banjaluka oktobar 2011.

Zajednički stručni sastanak Udruženja neurologa RS i Društva neurologa Srbije u Banjaluci, 25. april 2011.

Meeting of the European neurological Society, Lisabon 2011.

European Stroke Conference, Barselona 2010.

Svjetski kongres neurologa, Bangkok 2009.

Jedinica za moždani udar, Banjaluka 2007.

Neurosonology conference, Budimpešta 2007.

Svjetski kongres neurologa, Sidnej 2005.

Evropski kongres neurologa, Pariz 2004.

Razne fotografije