Članovi Udruženja neurologa RS i ove godine imaju razloga da budu zadovoljni. Naime iako ne tako veliko, Udruženje je uspješno u toku 2016.god. organizovalo dva susreta. Tako vas sa zadovoljstvom obavještavamo da je i 45.sekcija neurologa RS održana 19.10.2016.god. u Banja Luci u Hotelu Bosna. Uzimajući u obzir da je u pitanju bio radni dan odziv je bio i veći od očekivanog.  Moramo takođe napomenuti da su pored redovnih članova Udruženja sekciji prisustvovale i kolege drugih medicisnkih grana, većinom mladi, koji su takođe nagrađeni bodovima u sklopu KME.  Svim predavačima dodeljeno je 7 dok su dugim učesnicima dodijeljena po 4 boda.

Predsjednik Udruženja, prof.dr Siniša Miljković, imao je čast da krtkim uvodom i osvrtom na rad Udruženja, otvori 45. sekciju. Nakon kratkog uvodnog dijela stručni dio skupa otvorila je svojim predavanjem doc.dr Aleksandra Dominović, načelnica Klinike za neurologiju UKC RS Banja Luka. Veoma edukativno i decidno predavanje na temu Tretman oboljelih od ALS sa iznijetim aktuelnim terapijskim modalitetima, suportivnim mjerama i eventualno novom terapijskom pristupu, u nadamo se dogledno vreme, docentica je krunisala informacijama o aktivnostima Udruženja oboljelih od amiotrofične lateralne skleroze Republike Srspke. Za one manje informisane Udruženje oboljelih od ALS osnovano je 27.10.2015.god. U tekućoj, 2016.god. u organizaciji istog organizovan je veliki projekat, „Banja Luka za ALS“ a sve u cilju nabavke NIV aparata kako bi se podigao kvalitet života oboljelih od ALS, za koji sada možemo reći i da je bio uspješan jer je rezultirao nabavkom za sada 5 novih NIV aparata.

Potom je uslijedilo predavanje Prof.dr Siniše Miljkovića o izazovima u liječenju migrene koje je bilo bazirano na primjeni novijih, do sada manje korišćenih lijekova koji su i više no uspješni u tretmanu akutnog napada sa neizostavnim osvrtoma na terapijske modalitete u smislu prevencije napada.

O novitetima i aktuelnim protokolima u liječenju oboljelih od multiple skleroze pričala je doc.dr Sanja Grgić da bi se prvi deo sekcije završio sa izvrsnim predavanjem prof. Dr Zorana Vujkovića na temu prevencije i tretmana ishemijskog moždanog udara.

Umjesto pauze Prof.dr Vlado Đajić predstavio je Zbornik radova ANU RS na temu Funkcionalna anatomija, patologija, dijagnostika i terapija krvnih sudova glave i vrata a sve u duhu planirane prezentacije svih dosadašnjih udžbenika, naučnih radova, projekta, i drugih izdanja na teritoriji Republike Srpske na 61.međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga.  Po jedan primjerak knjige podijeljen je svim prisutnim učesnicima.

Drugi dio sekcije bio je posvećen moždanom udaru, uvek aktuelnoj tematici, kako u neurologiji, tako i u medicini uopšte, a na usku temu sekundarne prevencije moždanog udara kod pacijenata sa fibrilacijom pretkomora. Koncipiran kao mini simpozijum, bio je adekvatan uvod predstojećem Svjetskom danu borbe protiv  moždanog udara. Uvodni, teorijski dio, sa svim novinama u terapijskim protokolima,  održao je predsjednik udruženja, Prof.dr Siniša Miljković, koji je ujedno i šef Centra za moždani udar klinike za neurologiju UKC RS.  Prof. Miljković predavanje je započeo najavom organizovanog, već tradicionalnog, obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara na Trgu Republike u Banja Luci.

Kako je Udruženje neruologa RS još od ranije poznato po podršci i promovisanju mladog kadra tako je ovaj put nakon stručnog predavanja uslijedio prikaz 5 slučajeva iz prakse kroz koje su nas vodili mladi specijalisti kao i specijalizanti neurologije koji su ujedno bili i autori istih. Kao dokaz njihovog zalaganja te kvaliteta i interesantnosti prikazanih slučajeva bila je i mini diskusija koja je uslijedila a u kojoj su učestvovali i sami profesori, načelnici neuroloških odjeljenja, čak i specijalizanti.

Iskoristili bismo priliku da pohvalimo, i podržimo i ubuduće ovakav vid interakcije koji je i više nego dobrodošao na sekcijama našeg Udruženja. Kao podrška budućim neurolozima, iako najavljena nagrada za 5 najboljih mladih prezentera bila je simbolično i podignuta obzirom da je jedan od planiranih prezentera iz opravdanih razloga morao da odustane.

Kao kruna održane sekcije, u duhu Udruženja neurologa RS, bio je svakako socijalni dio programa u prostorijama Svečane sale hotela Bosna.

Vidimo se u martu na Jahorini, do tada srdačan pozdrav od Neurologa

Predsjednik Udruženja neurologa RS
Prof. dr Siniša Miljković

Kategorije: Stručni skupovi

Comments are closed.