Tradicionalna 48. Sekcija Udruženja neurologa RS održana je od 30.11. do 01.12.2018. godine u hotelu Bosna u Banjoj Luci. Stručni skup je organizovan od strane predsjednika Udruženja neurologa Republike Srpske, prof. dr Siniše Miljkovića.

Kao i svake godine sekcija je bila izuzetno zanimljiva i bogata sadržajem. Teme su bile raznolike. Od predavanja iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti, najnovijih dijagnostičkih kriterijuma za neuromišićne bolesti, te terapije epilepsije kod trudnica, polineuropatija i hroničnog bola.

Skup je otvorio prof. dr Siniša Miljković, predsjednik Udruženja neurologa Republike Srpske. Na ovoj sekciji smo imali čast ugostiti prof. dr Peru Slankamenaca i doc. dr Dragana Anđelića iz Novog Sada.

Stručni dio skupa je otvorio prof. dr Pero Slankamenac, sa predavanjem na temu „Bolest malih krvnih sudova mozga“. Nakon toga je prof. dr Zoran Vujković podsjetio sve prisutne na neke osnovne principe primjene intravenske trombolitičke terapije kao i trenutne rezultate primjene ove terapije u svijetu kao i kod nas. Sledeće predavanje je održao doc. dr Dragan Anđelić sa predavanjem na temu „Trombektomija u terapiji moždanog udara“.

Doc. dr Aleksandra Dominović-Kovačević nam je predavala o najnovijim dijagnostičkim kriterijumima za ALS, te je održala i predavanje o najnovijim smjernicama u terapiji hroničnog bola. Potom je doc. dr Sanja Grgić sve prisutne podsjetila na najnovije dijagnostičke kriterijume za MS, te nam je objasnila principe liječenja MS sa dimetil fumaratom.

U sklopu sekcije održan je i blok predavanja iz neurokardiologije pod nazivom „Revolucija u antikoagulaciji-10 godina Xarelta“. Svoj pogled na liječenje antikoagulantnom terapijom različitih profila pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom, dale su prof. dr Tamara Kovačević-Preradović, iz ugla kardiologa, kao i dr Slobodanka Crnčević, iz ugla neurologa. U nastavku nas je prof. dr Siniša Miljković podsjetio na principe sekundarne prevencije moždanog udara kod pacijenata sa fibrilacijom atrija.

U završnom bloku predavanja prof. dr Duško Račić održao je predavanje na temu „Epilepsija i trudnoća“, sa kojim nam je predočio terapijske dileme sa kojima se susreću neurolozi prilikom liječenja trudnica oboljelih od epilepsije. Sa predavanjem na temu „Glucokontrol i njegova uloga u terapiji polineuropatija“, predstavio nam se dr Srđan Mavija. Na kraju smo čuli interesantno predavanje na temu terapije demencija, koje nam je održao prof. dr Siniša Miljković.

Na kraju večeri, nakon zanimljivih i inovativnih predavanja, uživali smo i u socijalnom dijelu programa Sekcije koji se održao u restoranu u sklopu hotela Bosna.

1 komentar do sada.

  1. […] Izvještaj sa 48. Sekcije Udruženja neurologa RS (foto) […]