Petak 05.04.2024.

17:30 – 18:00 registracija učesnika

18:00 – Otvaranje sekcije i pozdravni govor – prof. dr Siniša Miljković

18:10 – Pozdravna riječ – prof. dr Vlado Đajić

18:15 – 18:45  Aktivirajmo snagu duloksetina u liječenju DPNP! – prof. dr Zoran Vukojević (Hemofarm satelitski simpozijum)

Subota 06.04.2024.

09:00 – 09:30 Promjena u terapiji dislipidemija, kombinovana terapija – kada i kome? – dr Nikola Dujaković (Farmavita)

09:30 – 10:00 Citiholin i brahmi – jedinstveni sinergistički efekat i mjesto u neurologiji – prof dr. Siniša Miljković

10:00 – 10:30 Efektivnost i bezbjednost lijeka Mavenclad – prof. dr Jelena Drulović

10:30 – 11:00 Mavenclad – registar pacijenata u Srbiji – prof. dr Tatjana Pekmezović

11:00 – 11:30 B-ćelijska terapija i planiranje trudnoće – dr Majda Nazalević

11:30 – 12:15 KAFE PAUZA

12:15 – 12:45 Uloga dvoje antiagregacione terapije u prevenciji moždanog udara – prof. dr Siniša Miljković (AMICUS satelitski simpozijum)

12:45 – 13:15 Prezentacija knjige prof. dr Aleksandra Dominović-Kovačević, prof. dr Zoran Vukojević

13:15 – 13:45 Indikatori prekliničkog vaskularnog oštećenja u porodičnoj medicini – prim. dr Draško Kuprešak

13:45 – 14:15 KAFE PAUZA

14:15 – 15:30 predavanja specijalizanata neurologije:

Atipični parkinsonizmi:

  1. Multipla sistemska atrofija  – dr Milijana Savanović
  2. Progresivna supranuklearna paraliza – dr Nikola Dujaković
  3. Kortikobazalna degeneracija – dr Milan Majstorović

Korelacija kliničkih slika atipičnih parkinsonizama i idiopatske Parkinsonove bolesti – dr Miljan Tešić

15:30 – 15:45 Primjena rosuvastatina kod pacijenata u neurološkoj ambulanti – prikaz slučaja – dr Slobodanka Crnčević

15:45 – 16:05 Dislipidemije – pravi izbor za pravog pacijenta – prof. dr Siniša Miljković

16:05 – 16:30  Memando – ključni korak u tretmanu Alchahmerove bolesti – prof. dr Duško Račić

Nedelja 07.04.2024.

09:00 – 09:30 Panel diskusija – planovi za naredni period, neurologija u RS u 2024. godini

09:30 – 10:00 Zatvaranje sekcije, pozdravna riječ

Категорије: Новости и дешавања

Comments are closed.