U Banjoj Luci je danas održan Međunarodni simpozijumu pod nazivom „Prvi sastanak neurologa Srbije i neurologa Republike Srpske“. Uz učešće više od 250 ljekara na skupu su razmijenjena iskustva i zauzete nove smjernice u dijagnostici i terapiji neuroloških oboljenja.

Tradicionalna 48. Sekcija Udruženja neurologa RS održana je od 30.11. do 01.12.2018. godine u hotelu Bosna u Banjoj Luci. Stručni skup je organizovan od strane predsjednika Udruženja neurologa Republike Srpske, prof. dr Siniše Miljkovića. Kao i svake godine sekcija je bila izuzetno zanimljiva i bogata sadržajem. Teme su bile raznolike. Od predavanja iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti, najnovijih dijagnostičkih kriterijuma za neuromišićne bolesti, te terapije epilepsije kod trudnica, polineuropatija i hroničnog […]

U restoranu Integra u Banjoj Luci, sinoć je održan Skup o Parkinsonovoj bolesti. Uz prisustvo neurologa iz Republike Srpske, skupu su prisustvovali i gosti i Zagreba.

Smještaj za učesnike 48. Sekcije Udruženja neurologa RS je obezbijeđen u Motelu Kamel u Banjaluci, koji se nalazi u ulici Slobodana Jovanovića broj 41, broj telefona motela je 051 319 922.

Obavještenje za sponzore: Kontakt osoba u vezi postavljanja štandova na 48. Sekciji Udruženja neurologa RS je Dejan Radosavac, možete ga kontaktirati na broj telefona 065 575 444.  

48. Sekcija Udruženja neurologa Republike Srpske – 30.11. – 01.12.2018. – Banjaluka – hotel Bosna

Obavještavamo Vas da će se 48-a sekcija Udruženja neurologa Republike Srpske održati od 30. Novembra u Hotelu „Bosna“ u Banjaluci.

47. Sekcija Udruženja neurologa Republike Srpske – 16 – 18. MART 2018. – Jahorina – hotel Lavina ‚ PROGRAM PETAK: 16.03.2018. do 17 časova – Dolazak učesnika i smještaj u hotel 17 časova i 30 minuta – okupljanje i registracija učesnika

47. Sekcija Udruženja neurologa Republike Srpske – 16 – 18. MART 2018. – Jahorina – hotel Lavina ‚ PRELIMINARNI PROGRAM PETAK: 16.03.2018. do 17 časova – Dolazak učesnika i smještaj u hotel 17.30 – Okupljanje i registracija učesnika 18.30 – 18.40 – Otvaranje sekcije Prof. dr Siniša Miljković – uvodna riječ 18.40 – 19.00 – Prof Duško Račić – Mjesto levetiracetama u terapiji epilepsije 19.00 – 19.30 – Prof dr […]