Petak 07.04.2023. godine.

17:30-18:00h Registracija učesnika

18:00-18:30h Rana primjena Okrevusa dovodi do boljih ishoda liječenja – prof. dr Sanja Grgić

18:30h-19:00h Spinalna mišićna atrofija – prof. dr Aleksandra Dominović-Kovačević

Subota 08.04.2023. godine.

09:00-09:20h Sekundarna prevencija moždanog udara – perspektiva neurologa prof dr Siniša Miljković

09:20-09:30h Direktni oralni antikoagulansi-usporedba – dr Slobodanka Crnčević

09:30-10:00h Novo monoklonalno antitijelo u liječenju RRMS – prof dr Sanja Grgić

10:00-10:45h Kladribin tablete u liječenju MS. Šta am pokazuju studije, a kakva je klinička praksa u liječenju- prof dr Jelena Drulović

10:45-11:45h Nova terapijska mogućnost za ostvarivanje želejnih ishoda liječenja MS – prof. dr Sanja Grgić, prof. dr Daliborka Tadić, dr Majda Nazalević

11:45-12:15h Kafe pauza

12:45-13:00h Aspirin protect 100 mg – 30 godina u srcu kardiovaskularne zaštite – dr Pecelj Olivera, dr Dragana Zirojević, dr Đuranović Dijana

13:00-13:30h Satelitski simpozijum Amicus – „Sva lica Pompeove bolesti“:

– 13:00 – 13:15 Patofiziologija i spektar simptoma, prikaz slučaja – prof. dr Zoran Vukojević

– 13:15 – 13:30 Heterogenost simptoma Pompeove bolesti, prikaz slučaja – prof. dr Aleksandra Dominovićć Kovačević

13:30-13:45h B vitamini i hiperhomocisteinemija – prof. dr Siniša Miljković

13:45-15:00h Pauza za ručak

15:00-15:30h Dulsevia-dvostruki udarac protiv bola i depresije – prof. dr Duško Račić

15:30-16:00h Plazmafereza u neurologiji – dr Majda Nazalević, dr Srđan Mavija

Nedjelja 09.04.2023.

09-09: 30h Alterni sindromi – dr Milan Majstorović

09:30-10:00h Wisonova bolest-prikaz slučaja – dr Milijana Savanović

10:00-10:30h Mehanička trombektomija-prikaz slučaja – dr Nikolina Divljak

Категорије: Новости и дешавања

Comments are closed.