PETAK 18.03.2022.

18:00 Otvaranje sekcije i uvodni govor prof S.Miljković
-Hiperlipidemija i hipertenzije -aktuelne preporuke I terapija prof S.Miljković
18:30 Važnost farmakogenetike u personaliziranom liječenju akademik prof Ranko Škrbić
19:00 Značaj ranog preporznavanja i liječenja SPMS prof S.Grgić

20:00 VEČERA I SLOBODNE AKTIVNOSTI

SUBOTA 19.03.2022.

09:20 Standardi u prevenciji moždanog udara – od kliničkih studija do svakodnevne kliničke prakse – prof S.Miljković
09:20 Apiksaban – trojna superiornost – dr S.Crnčević
09:40 Enteralna ishrana kod neuroloških oboljenja – prof Z.Vukojević
10:10 Novine u terapiji bola u neurologiji – prof Z.Vujković
10:40 Cerebrolysin – iskustva iz prakse – prof S.Miljković;
New horisonts of the health care environment-glimpse into Ever pharma – Maximilian Schmitzberger

11:30 -12:00 kafe pauza

12:00 Neuropatologija – novosti i dileme, Prof R.Gajanin – Rektor Banjalučkog Univerziteta
12:30 Nova saznanja u liječenju MS lijekom Ocrevus – prof S.Grgić
13:00 Uloga Teriflunomida u liječenju RRMS – prof D.Tadić
13:30 River -iskustva u kliničkoj praksi postmarketinškog ispitivanja – prof S.Miljković

14:00 – 15:00 pauza za ručak

15:00 BAYER PANEL XARELTO – Revolucija u antikoagulaciji – kako možemo zaštititipacijente sa AF i komorbiditetima od neželjenih vaskularnih ishoda
Prošlost, sadašnjost i budućnost pacijenata – prof S.Miljković; dr S.Crnčević: dr V.Arsić-Pejić; dr S.Grubačić-Radović
15:45 Funkcionalnost pacijenata sa Alzheimer-ovom bolesti kao željeni cilj liječenja
prof D.Račić
16:05 Botulinski toxin u liječenju distonija – prof Z.Vukojević
16:25 Suplementacija kod perifernih neuropatija(prikaz slučaja) – dr D.Zirojević
16:40 Smjernice o liječenju dislipidemija Evropskog kardiološkog društva i Evropskog društva za aterosklerozu – šta je novo prof S.Miljković
17:00 – 17:30 Elanix u neurologiji – dr D.Đuranović
17:30 – 18:00 Dugogodišnje iskustvo i inovativnost u terapiji RRMS – prof S.Grgić
18:00 – 18:30 Donezepil u monoterapiji i kombinovanoj terapiji – prof D.Račić

20:00 SVEČANA VEČERA I DRUŽENJE RESTORAN HOTELA RAJSKA DOLINA

NEDELJA 20.03.2022.
10:00 Zatvaranje sekcije

Comments are closed.