Ovih dana u rad smo pustili novu Internet prezentaciju Udruženja neurologa Republike Srpske na adresi www.neurolozi-rs.org.

Cilj nam je da javnost i kolege upoznamo sa radom Udruženja, te da svoje članove bolje informišemo o novostima kako iz rada Udruženja tako i stručnim novostima i dešavanjima na području neurologije.

Otvoreni smo za sve vaše prijedloge, primjedbe i sugestije a sa ciljem da stalnim unapređenjem prezentacije ostvarimo bolju međusobnu komunikaciju i razmjesnu informacija.

Kategorije: Saopštenja

Pošaljite komentar