48. Sekcija Udruženja neurologa Republike Srpske – 30.11. – 01.12.2018. – Banjaluka – hotel Bosna

PROGRAM

PETAK: 30.11.2018.

do 16 časova – Dolazak učesnika i smještaj u hotel te registracija

16,00 – 16,05 Otvaranje sekcije – Prof. dr Siniša Miljković – pozdravni govor; Prof. dr Vlado Đajić – generalni direktor UKC RS pozdravni govor

16,05 – 16,25 Prof. dr Pero Slankamenac – Bolest mali krvnih sudova mozga – Novi Sad

16,25 – 16,45 Prof. dr Zoran Vujković – Intravenska trombolitička terapija – Gdje smo sada?

16,45 – 17,05 Prof. dr Dragan Anđelić- Trombektomija u terapiji možanog udara – Novi Sad

17,05 – 17,10 Diskusija

17,10 – 17,25 Doc. dr sc. med. Aleksandra Dominović-Kovaćević- Dijagnostički kriterijumi za ALS

17,25 – 17,50 Doc. dr sc. med. Sanja Grgić – Dijagnostički kriterijumi za MS, Dimetil fumarat u liječenju MS

17,50 – 18,05 Doc. dr sc. med. Aleksandra Dominović-Kovaćević – Terapija bola – najnovije smjernice

18,05 – 18,15 Pauza

Minisimpozijum Bayer REVOLUCIJA U ANTIKOAGULACIJI (10 godina Xarelta)

18,15 – 18,35 Xarelto – kod različitih profila pacijenata – Predavač: Prof dr Tamara Kovačević- Preradović, kardiolog UKC RS Banja Luka

18,35 – 18,45 Dileme u prevenciji modanog udara kod pacijenata sa fibrilacijom atrija – Predavač: Dr Slobodanka Crnčević, neurolog UKC RS Banja Luka

18,45 – 18,50 Diskusija

Minisimpozijum Pfizer

18,50 – 19,10 Prof. dr Siniša Miljković – Strategija kod akutnog moždanog udara i sekundarne prevencije kod pacijenata s fibrilacijom atrija

19,10 – 19,20 Diskusija

19,20 – 19,35 Prof. dr Duško Račić – Trudnoća i epilepsija

19,35 – 19,50 Ds Srđan Mavija – Glucokontrol i njegova uloga u terapiji polineuropatija

19,50 – 20,05 Prof. dr Siniša Miljković – Memantin – Pliva

 

SUBOTA: 01.12.2018.

09,30 – 11,00 – Zatvaranje sekcije i dogovor o narednim aktivnostima

 

Do skorog viđenja, srdačan pozdrav!

Predsjednik Udruženja neurologa Republike Srpske:
Prof. dr Siniša Miljković

Comments are closed.