Smještaj za učesnike 48. Sekcije Udruženja neurologa RS je obezbijeđen u Motelu Kamel u Banjaluci, koji se nalazi u ulici Slobodana Jovanovića broj 41, broj telefona motela je 051 319 922.

Comments are closed.