PETAK 18.3.2022.

18:00 Otvaranje sekcije i uvodni govor – prof S. Miljković
-Hiperlipidemija i hipertenzije – aktuelne preporuke i terapija – prof S.Miljković
18:30 Važnost farmakogenetike u personaliziranom liječenju – akademik prof Ranko Škrbić, Dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci
19:00 Značaj ranog preporznavanja i liječenja SPMS – prof S.Grgić
20:00 VEČERA I SLOBODNE AKTIVNOSTI

SUBOTA 19.3.2022.

09:20 Standardi u prevenciji moždanog udara – od kliničkih studija do svakodnevne kliničke prakse – prof S.Miljković
09:20 Apiksaban – trojna superiornost – dr S.Crnčević
09:40 Enteralna ishrana kod neuroloških oboljenja – prof Z.Vukojević
10:10 Novine u terapiji bola u neurologiji – prof Z.Vujković
10:40 Cerebrolysin – iskustva iz prakse – prof S.Miljković

New horisonts of the health care environment-glimpse into Ever pharma – Maximilian Schmitzberger

11:30 -12:00 kafe pauza

12:00 Neuropatologija – novosti i dileme – prof R.Gajanin – Rektor Banjalučkog Univerziteta
12:30 Nova saznanja u liječenju MS lijekom Ocrevus – prof S.Grgić
13:00 Uloga Teriflunomida u liječenju RRMS – prof D.Tadić
13:30 River – iskustva u kliničkoj praksi postmarketinškog ispitivanja – prof S.Miljković

14:00 – 15:00 pauza za ručak

15:00 BAYER PANEL XARELTO – Revolucija u antikoagulaciji – kako možemo zaštititipacijente sa AF i komorbiditetima od neželjenih vaskularnih ishoda

Prošlost, sadašnjost i budućnost pacijenata – prof S.Miljković, dr S.Crnčević, dr V.Arsić-Pejić, dr S.Grubačić-Radović
16:00 Funkcionalnost pacijenata sa Alzheimer-ovom bolesti kao željeni cilj liječenja – prof D.Račić
16:30 Botulinski toxin u liječenju distonija – prof Z.Vukojević
17:00 Suplementacija kod perifernih neuropatija (prikaz slučaja) – dr D.Zirojević

20:00 SVEČANA VEČERA I DRUŽENJE RESTORAN HOTELA RAJSKA DOLINA

NEDELJA 20.3.2022.

09:00 Smjernice o liječenju dislipidemija Evropskog kardiološkog društva i Evropskog društva za aterosklerozu – šta je novo – prof S.Miljković
09:30 Dugogodišnje iskustvo i inovativnost u terapiji RRMS – prof S.Grgić
10:00 Donezepil u monoterapiji i kombinovanoj terapiji – prof D.Račić
10:30 Elanix u neurologiji – dr D.Đuranović

11:30 ZATVARANJE SEKCIJE

Comments are closed.