Sada već tradicionalno  zimska neurološka sekcija i ove godine održana  je na našoj planinskoj ljepotici Jahorini u hotelu Lavina od 14 do 16 Marta 2014 godine. Stručni sastanak je organizovan od strane Udruženja neurologa Republike Srpske, a uz nesebičan angažman predsjednika udruženja, Prof. dr Siniše Miljkovića i  Mr. sci.med. dr Aleksandre Dominović-Kovačević načelnice Klinike za neurologiju KC Banja Luka.

Sadržajno, sekcija je bila iznimno bogata i zanimljiva. Interesantnim i edukativnim predavanjima, od preventivne terapije i značaja laboratorijskih pretraga u postavljanju dijagnoze i prognozi neuroloških poremećaja, pa do prikaza rijetkih neuroloških bolesti i prezentacije novih tehničkih dostignuća u oblasti neurologije i medicine.

Skup je otvorio i vodio Prof. dr Siniša Miljković, a potom se prisutnima obratio i ministar zdravlja Republike Srpske Dr Dragan Bogdanić. Istu veče, stručni dio skupa otvorio je Prof. dr Duško Račić, sa predavanjem na temu značaja Topiroza u prevenciji glavobolja.

Drugi dan, nizale su se ostale vrlo zanimljive teme, kao što je predavanje Dr Vesne Pejić iz Opšte bolnice Kasindol, Istočno Sarajevo,  na temu “ Ishemijski moždani udar kod mladih”. Potom je Prof. dr S. Miljković objasnio značaj analize vrijednosti homocisteina u serumu u predavanju “Homocistein i moždani udar”, da bi zatim Mr. sci. med. dr A. Dominović-Kovačević izložila temu “Deficijencija vitamina B12 i neurološki poremećaji”. Prof. dr Zoran Vujković sve prisutne je podsjetio i upoznao sa novim smjernicama u liječenju Parkinsonove bolesti. Kao i do sada, predstavili su se i specijalizanti neurologije. Tako je Dr Srđan Mavija iz Klinike za neurologiju KC Banja Luka prikazao pacijenta sa Hantingtonovom bolešću, koji je nedavno imao priliku  predstaviti u Školi nevoljnih pokreta u Beogradu.

Sekciju su, ove godine, uveličali svojim prisustvom drage gošće sa Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije, Prof. dr Jelena Drulović i Prof. dr Tatjana Pekmezović. Profesorica Drulović je ovom prilikom predstavila svoju monografiju o multiploj sklerozi, koja je izdata krajem prošle godine i koja predstavlja značajnu publikaciju iz oblasti demijelinacionih bolesti. Na temu multiple skleroze govorila je i Doc. dr Sanja Grgić, izlažući ukratko svoju doktorsku disertaciju “Značaj intratekalnog oligoklonalnog imunoglobulina G u dijagnozi i prognozi multiple skleroze”.

Za kraj je ostavljeno, vrlo interesantno blok predavanje iz oblasti neurokardiologije. Svoje poglede na sinkopu, kao simptom različitih neuroloških, ali i kardioloških bolesti, predstavili su Prof. dr S. Miljković iz ugla neurologa, te Mr. sci. med. dr Boris Goronja iz ugla kardiologa. Svojim izlaganjem na ovu temu, pokazali su da medicina danas zahtijeva multidisciplinarni pristup i saradnju kolega specijalista različitih oblasti u cilju adekvatnog liječenja oboljelih. Njihovo predavanje je na kraju dopunjeno prezentacijom predstavnika Medis-a, koji su prikazali implantabilni loop rekorder-uređaj koji se ugrađuje u cilju praćenja srčane aktivnosti tokom dužih vremenskih perioda i ima veliki značaj u otkrivanju paroksizmalnih  poremećaja srčanog ritma.

Treći dan sekcije, uz prisustvo predstavnika neurologa iz Federacije BiH, održana je osnivačka skupština Udruženja neurologa BiH, na koji je usvojen novi statut i određeni predstavnici i rukovodstvo udruženja, te okvirno dogovorene dalje aktivnosti.

Treba napomenuti i tradicionalno dobar socijalni dio programa, koje se tokom obe večeri dešavalo u klubu Lavina, uz veliku podršku kolega kardiologa koji su takođe boravili na Jahorini.

DSC_0019DSC_0003DSC_0006DSC_0013DSC_0005

Пошаљите коментар