Petak 6.11.2015.

17.00– 19.00 – PREDAVANJA

17.00 – 17.15 – Dr Zoran Vukojević – Benfotiamin u terapiji neuroloških oboljenja
17.15 – 17.30 – Prof.dr Vlado Đajić – “Krkini statini: Atoris i Roswera u prevenciji cerebrovaskularnih  (CV) oboljenja.”
17.30 – 17.45 – Doc. dr sc.med. Aleksandra Dominović – Spastična parapareza
17.45 – 18.00 – Dr Maida Nazalević –  Neurološke manifestacije hipoparatireoidizma
18.00 – 18.15 – Doc. dr sc.med. Aleksandra Dominović – Diferencijalna dijagnoza fokalnih lezija CNS
18.15 – 18.30 – Prof. dr Vlado Đajić – TILT test u Republici Srpskoj
18.30 – 19.00 – Sastanak sa predstavnicima neurologa neurologa Federacije BiH

20.30 – ZAJEDNIČKA ZABAVA

Subota 7.11.2015.

9.30 – 10.00 – Zatvaranje sekcije i dogovor o narednim aktivnostima

Do skorog viđenja, srdačan pozdrav!

Predsjednik Udruženja neurologa Republike Srpske
Prof.dr sc.med. Siniša Miljković

Comments are closed.