U organizaciji Društva mladih neurologa Srbije ( dalje u tekstu DMNS) na Paliću od 12-13.oktobra 2012 godine organizovana je „Škola nevoljnih pokreta“. U dijelo je sprovedena i odlično organizovana ideja stara koliko i samo udruženje. Naime jedan od osnovnih ciljeva bila je integracija cijelog regiona u postojanje samog udruženja. A da se u tome i uspjelo dokaz su učešća kolega iz Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije…

Sam edukativni potencijal škole prevazišao je i najperspektivnija očekivanja. Tim povodom veliku zahvalost dugujemo samim predavačima ali i kolegama koji su učestvovali u pripremanju prezentacija i video materijala.

Dvodnevni skup održan je u prelijepom turističkom kompleksu na jezeru Palić. Prvog dana skupa pričali smo o Parkinsonovoj bolesti i svim kliničkim implikacijama njene etiopatogeneze, kliničke slike, dijagozne i terapije. Posle uvodne riječi prof. Kostića stručni deo skupa otvoren je predavanjem Prof. Tihomira Ilića „Funkcionalna neuroanatomija BG: motorna kontrola“, a potom  Prof. Kostića (Etiologa ipatogeneza PB) i Prof. Marine Svetel (PB: definicija i kriterijumi za dijagnozu. U nastavku sesije predavanja su održali ponovo Prof. Kostić (Motorne manifestacije PB, kako ih testirati), te prof. Elka Stefanova (Nemetorone manifestacije PB).

Drugi deo programa predviđen je za diskusiju o liječenju PB. U tom dijelu programa predavanja su održali Prof. Ilić: terapija rane faze PB, Prof. Kostić: Komplikacije hronične primjene L-dope i Prof. Svetel: Terapija uznapredovale faze PB.

U trećem i poslednjem delu programa prisutnima se predstavio  Doc. I. Petrović sa temom „Diferencijalna dijagnoza parkinsonizma“ popraćenom i video sesijom na istu temu.

Posle kraćeg odmora završetak dana kroz cijelovečernje druženje organizovan je u obližnjem etno kompleksu „Majkin salaš“ uz večeru i muziku. Kako ne bi došlo do prekida u kontinuitetu cijelodnevnog edukativnog programa i tokom svečane večere prikazana je kratka video sesija o zanimljivostima sa Klinike za neurologiju KCS.

Tokom drugog dana škole govorilo se o nešto ređim oblicima poremećaja pokreta takođe kroz niz predavanja podijeljenih u distonije (Prof. Svetel), tremor (Prof. Kostić), Mioklonus (Prof. Sokić), Horeja i balizam (Doc. Petrović) i tikovi i psihogeni nevoljni pokreti (Prof. Stefanova).

Zvanični deo skupa završen je video sesijom i prikazom niza slučajeva uključujući i završni test provjere znanja ( svi su prošli pokazavši pritom zavidan nivo znanja 🙂

Odlično organizovan i pripremljen program na kraju se ispostavilo ponudio je puno više od izvrsnog edukativnog programa a tome mogu da svijedoče nova poznanstva, lični kontakti, razmjena iskustava, pa čak i noćni provod.

Za kraj moramo napomenuti sve zainteresovane da je mjesto za sledeće okupljanje već rezervisano, a ostaje nam samo još da vidimo kakva iznenađenja nas očekuju od kolega iz DMNS-a. Poslije ovako organizovanog skupa možemo samo reći da se unaprijed radujemo sledećem okupljanju i druženju sa kolegama iz regiona.

DMNS

 

Galerija:

Pošaljite komentar